Akcija!
1ea804dbf6a45ba977293c237ecc1b08_L

Kemijsko čišćenje kamenca

Cijena:

213,67 Kn

  s PDV

Sa popustom:  

200,00 Kn

  s PDV*

* Vrijedi za gotovinsko i predračunsko plaćanje.

Kategorija:

Opis proizvoda

U uslugu kemijskog čišćenja plinskih bojlera spada

  • rastavljanje plinskog bojlera
  • priključivanje cirkulacione pumpe na ulaz i izlaz sekundarnog  imjenjivača,
  • mjerenje protoka dok razrjeđena otopina mravlje kiseline u vodi u potpunosti ne ukloni kamenac iz unutrašnjosti izmjenjivača
  • priključivanje cirkulacione pumpe na ulaz i izlaz primarnog  izmjenjivača
  • mjerenje protoka dok razrjeđena otopina mravlje kiseline u vodi u potpunosti ne ukloni kamenac iz unutrašnjosti izmjenjivača
  • ponovno montiranje izmjenjivača na plinski bojler
  • puštanje u rad.