Kroz tri međusobno povezane organizacijske cjeline IPM kupcima nudi kvalitetna i sigurna rješenja na području grijanja.

Instalacije IPM pružaju Vam podršku u projektiranju dimnjaka za kondenzacijske sustave, izboru sustava, proračunima i izradi dokumentacije.